123 Teabeklausel - Protan Elmark
Võtke meiega ühendust
Kirjutage meile
Koosta hall
Vali keel
MENU

Teabeklausel

Vastavalt kunstile. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46 / EL EÜ (üldine andmekaitsemäärus)

Teavitan, et:

  1. Teie isikuandmete haldaja on Protan Elmark Sp. z o.o.
  2. Teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt art. 6 par. 1 põleb e-kirjavahetusele vastamise üldine andmekaitsemäärus.
  3. Teie isikuandmete vastuvõtjad on ainult üksused, kellel on seaduse alusel õigus isikuandmeid hankida.
  4. Isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse. Teie isikuandmete vastuvõtjad on ainult üksused, kellel on seaduse alusel õigus isikuandmeid hankida.
  5. Isikuandmeid säilitatakse kirjavahetusega hõlmatud juhtumi lõpuni.
  6. Teil on õigus: nõuda administraatorilt juurdepääsu isiklikele andmetele, õigust neid parandada, töötlemist kustutada või piirata ning õigust nõusolekult tagasi võtta.
  7. Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, st andmekaitseameti presidendile.
  8. Isikliku teabe esitamine on vabatahtlik.

Saada päring

Teie andmete administraator on PROTAN ELMARK
klõpsake oma andmete kaitse kohta lisateabe saamiseks.
Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Nõusolek ühenduse võtmiseks elektrooniliselt (e-postiga)

Helistage meile

+48 61 813 45 23

Või võtke ühendust meie müügiosakonnaga